Seriøs Gaming

Esport på klubben

Indhold

  E-sport er et tilbud til vores medlemmer fra 6 klasse og opefter. Det er tilrettelagt undervisning af en voksen med kompetencer indenfor feltet, og en undervisningsgang varer typisk 1,5 time.
  Her vil børnene blive undervist i noget teori som de skal øve i praksis og til sidst vil der være en form for evaluering, så vi har fokus på progression og læring.

   

  I E-sport er der altid en voksen tilstede, og der er fokus på:

   

  ●        Samarbejde

  ●        Kommunikation

  ●        Teamwork

  ●        Strategi og taktik

  ●        At være koncentreret og fokuseret

  ●        At være rolig i pressede situationer

  ●        Digital dannelse (anti-mobning, sprogbrug over nettet mm.)

  ●        Sociale kompetencer både i E-sportsrummet og i spillet

   

  Esport vil altid kræve en skriftlig tilladelse fra forældrene.