Gå til hovedindhold

Værdier

Læs om vores pædagogik og værdier

Indhold

  Vores mission.

  Er at bidrage til at skabe livsduelige børn og unge.

  Vi er del af den samlede organisation Skolen på Duevej, som indbefatter Sfo Duevej og klub Jokeren.
  Vores pædagogiske fokus er på arbejdet omkring det hele Barn - Skole - fritid og
  familie.

  Vores vision.

  Vi vil skabe et attraktivt og relevant klubtilbud for vores medlemmer

  Et attraktivt klubtilbud kendetegnes ved et højt aktivitets niveau med
  fokus på relationer, samt stort fremmøde og medlemstal.

  Vores værdigrundlag.

  Det er Jokerens hensigt at skabe et pædagogisk og arbejdsmæssigt miljø, som baserer sig på et fælles ansvar for at opretholde et fællesskab, der både er forpligtende og forholder sig åbent.

  I vores møde med hinanden og børnene lægger vi vægt på at afklare indbyrdes forventninger. Gennem samtalen afklares forskellige udlægninger, tydninger og forklaring, som bidrager til en dybere forståelse af forskelligheder. Dette skaber grundlag for anerkendelse, tillid og evnen til at rumme hinanden i en åben dialog.

  Vi finder at det er en nødvendighed at det daglige samvær tager sit udgangspunkt i en åben vurdering af individet og den kontekst det befinder sig i.
  Vi lægger derfor større vægt på den åbne dialog frem for den restriktive og på forhånd fastlagte udlægning af situationen.

  I vore bestræbelser på at skabe omsorgsfulde rammer, forsøger vi at give den enkeltes udvikling retning mod en ærlig og åben udfoldelse af tilværelsen.

  Vores kerneopgave - Dannelse.

  Dannelse er formålet med vores pædagogiske arbejde på Jokeren, vi vil gennem
  relationer og pædagogiske aktiviteter søge at danne:

  Tillid, omsorg, tryghed, respekt, empati, selvindsigt, forståelse, accept, refleksion,
  åbenhed, håb, nysgerrighed, begejstring, ærlighed, omtanke, kærlighed, fantasi, mod,
  kreativitet, selvværd, rummelighed.

  Retningslinjer for vores pædagogiske arbejde.

  Jokeren som institution, samt personalets professionelle arbejde skal altid kendes ved at:

  Vi forholder os åbne og anerkendende overfor det enkelte barn eller børnegruppe.
  Vi træffer velovervejede pædagogiske beslutninger.
  Vi altid arbejder for- og med et anerkendende, åbent og inkluderende fællesskab blandt børn, forældre og kollegaer.
  Vi leverer et højt aktivitets niveau der bygger på medbestemmelse og understøtter relationen blandt børnene og pædagogen og børnene imellem.
  .