Pædagog studerende

Praktik på Jokeren

Indhold

  Praktik på Jokeren

   

  Når du er i praktik på Jokeren får du mulighed for at arbejde med børn og unge i et bredt aldersspektrum, da vi i dagtimerne på hverdage har åbent for fritids/juniorklubben (4. - 7. klasse) og ungdomsklubben (8. kl. - 18 år) indtil kl.17, samt aftenåbent for udvalgte aldersgrupper tre aftener om ugen.

  Jokeren ligger i et område med bred demografisk diversitet og mangfoldighed, hvilket giver dig mulighed for at arbejde med børn og unge der kommer fra forskellige sociale lag, baggrunde og udfordringer. Ligeledes får du mulighed for at indgå i et samarbejde med andre faggrupper på Skolen på Duevej, og derigennem understøttes muligheden for at arbejde tværprofessionelt og tværfagligt.

  På Jokeren har du rig mulighed for at udfolde og udfordre dine pædagogiske talenter i samarbejde med det pædagogiske personale. Vi ser gerne at du som studerende stiller dig undrende og er nysgerrig på den pædagogiske praksis, da det er her der skabes udvikling og læring, både for dig, men også for Jokeren som institution.

  Vi arbejder ud fra et holistisk syn på det enkelte barn og det at skabe de bedste rammer og muligheder for den enkeltes udfoldelse og udvikling.

  Praktikvejledning, sparing og støtte aftales mellem dig og praktikvejleder således af dit behov som studerende dækkes og giver mening i forhold til din praktikperiode.

  Jokeren vil som udgangspunkt forsøge at tilpasse din vagtplan, så den passer til dit private liv og giver dig plads til at kunne passe livet som studerende, så længe det er muligt og giver en meningsfuld drift af Jokeren.

  Øvrig information